Smaller Default Larger

Akademia Gitarowa informacje

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego
„Akademia Gitarowych Talentów”
Mosina 2019

Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury zapraszają młodych, adeptów nauki gry na gitarze klasycznej do udziału w konkursie, którego celem będzie wyłonienie najzdolniejszych gitarzystów wykazujących szczególne umiejętności oraz zdolności interpretacyjne i techniczne w dowolnie wybranym stylu muzycznym.

Zaplanowano przesłuchania w dwóch grupach wiekowych:
Kategoria młodsza: urodzeni po 1 stycznia 2006 r.
Kategoria starsza: urodzeni w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 1 stycznia 2006 r.

Zasady uczestnictwa
1. Udział w konkursie polega na indywidualnej interpretacji wybranych utworów muzycznych z udziałem gitary klasycznej.
2. Czas prezentacji uczestnika kategorii młodszej wynosi od 6 do 8 minut.
3. Czas prezentacji uczestnika kategorii starszej wynosi od 8 do 10 minut.
4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Zgodę na udział w konkursie wyrażają rodzice/prawni opiekunowie poprzez stosowne adnotacje na karcie zgłoszeń.
5. Kandydat do udziału w konkursie, wraz z jego prawnym opiekunem, wypełniają i przesyłają na adres (poczta lub e-mail) kartę zgłoszenia Akademia Gitarowych Talentów dostępną pod adresem: www.gitaramosina.pl
6. Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub adres Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4
7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 marca 2019 r. Decyduje data wpływu do organizatora.
8. Z uwagi na limit przesłuchań w trakcie trwania konkursu o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych dotyczących wieku kandydata.
9. Organizator opublikuje listę przyjętych do konkursu na stronie www.gitaramosina.pl oraz na stronie FB Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego.
10. Przesłuchania w kategorii starszej odbędą się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w
godzinach 13:00 – 14:00.
11. Przesłuchania w kategorii młodszej odbędą się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w godzinach 14:30 – 16:30.
12. O godz. 16:30 wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w konsultacjach warsztatowych z udziałem Krzysztofa Toczko.
13. Ogłoszenie wyników konkursu godzina 17:00.
14. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w I części Koncertu Galowego, który odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w godz. 19:00 -19:45.
15. Organizatorzy planują przyznanie nagród w postaci sprzętu muzycznego; miedzy innymi trzech instrumentów Baton Rouge Ukulele Koncertowe za zajęcie miejsc I, II i III w każdej z Kategorii wiekowych oraz ewentualnych wyróżnień.
16. Jury decyduje o podziale dostępnej puli nagród i wyróżnień.
17. Uczestnicy konkursu otrzymują w ramach pobytu bezpłatny posiłek.
18. Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej dostępnej na stronie www.gitaramosina.pl. Koszt noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

Organizatorzy

 

Patronat Honorowy

 
 
 
  
 Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
 
 
 
 
 
 

Sponsorzy

WSPARCIE FINANSOWE 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni Medialni

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy