Smaller Default Larger

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL GITAROWYCH - MOSINA 2019
/PRZEGLĄD W RAMACH XIII OGÓLNOPOLSKICH DNI ARTYSTYCZNYCH Z GITARĄ/


I. ORGANIZATOR
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, tel. 61 8132 909 lub 669 603 933
II. TERMIN I MIEJSCE - 7 kwietnia 2019 r. /niedziela/, godz. 10:30 – 16:30, Mosiński Ośrodek Kultury – Sala Reprezentacyjna, ul. Dworcowa 4, 62–050 Mosina
III. CEL - Celem Przeglądu jest promocja muzyczna środowiska młodzieży i dorosłych, doskonalenie warsztatu instrumentalnego z naciskiem na instrument gitarowy.
IV. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Amatorskie zespoły z terenu całego kraju, które nie maja podpisanego kontraktu płytowego, a głównym źródłem utrzymania członków zespołu nie jest muzyka. Preferujemy zespoły w których składzie znajduje się co najmniej dwóch muzyków grających na instrumentach gitarowych!
V. CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY U NAS ZAGRAĆ?
1. Zgłosić się! Do 8 marca 2019 r., wypełnić i wysłać na adres (poczta lub e-mail, liczy się data wpływu) KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną pod adresem: www.gitaramosina.pl oraz dołączyć demo składające się z 3 utworów /demo powinno obejmować minimum 3 utwory/.
Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Przygotujcie program, maksymalnie trzy autorskie utwory muzyczne /jury preferuje zdecydowanie własne kompozycje!/, których łączny czas nie może przekroczyć 20 minut.
3. W Przeglądzie może wziąć udział 8 zespołów muzycznych. Zasady eliminacji zespołów:
- O zgłoszeniu decyduje przesłane do 8 marca 2019 r., karty zgłoszenia oraz demo, na podstawie którego organizatorzy zakwalifikują 8 zespołów.
- Organizator ogłosi wyniki kwalifikacji w dniu 15 marca 2019 r., na stronie fb Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego, www.gitaramosina.pl oraz powiadomi zakwalifikowane zespoły drogą e-mailową.
VI. JAKIE BĘDZIECIE MIELI KORZYŚCI?
Jury decydując o wynikach może sprawić, że to właśnie Wasz zespół otrzyma:
- voucher o wartości 2.500 zł do wykorzystania w Salonach Muzycznych Riff 

- wzmacniacz gitarowy ufundowany przez Salony Muzyczne Riff

- zaproszenie do udziału w koncercie organizowanym przez Mosiński Ośrodek Kultury;

- 10 godzin nagrań w studio Radio Afera 

- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów imprezy

- promocja zespołu między innymi za pośrednictwem Forum Kultury Wielkopolskiej oraz z udziałem patronów medialnych;
- nagrody indywidualne /najlepszy wokalista, najlepszy gitarzysta, najlepszy basista, najlepszy perkusista/;
- Organizator rości sobie prawo do wzrostu puli nagród, o szczegółach powiadomimy na stronach fb Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego oraz www.gitaramosina.pl.
VII. JURY
Uczestników Przeglądu oceniać będzie specjalnie powołane przez Organizatora Jury pod przewodnictwem Krzysztofa Toczko - pARTyzant. Ostateczny werdykt Jury będzie ogłoszony w dniu imprezy ok. godz. 16:00
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Przeglądu.
- Nie dopuszcza się do Przeglądu zespołów wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku.
- Zespół zobowiązany jest do sprawnego zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w jak najkrótszym czasie, określonym przez Organizatora. Czas na wykonanie przygotowanego repertuaru, montaż i demontaż sprzętu muzycznego wynosi 30 minut.
- Kolejność prezentacji na scenie ustalana jest losowo. Przesłuchania odbędą się w dwóch turach.
Część I - o godz. 10:30 – 12:30
Część II – o godz. 13:00 – 15:00
Organizator powiadomi drogą mailową zakwalifikowane zespoły, w której części Przeglądu wystąpią. Udział w drugiej części przesłuchań zarezerwowano dla zespołów, których miejsce zamieszkania jest najdalej oddalone od miejsca imprezy.
- Losowanie kolejności prezentacji zespołów nastąpi przed każdą z części Przeglądu.
- Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny. Zespoły występują nieodpłatnie.
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający: przody, odsłuchy i backline: zestaw perkusyjny, 2 wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy. Zespoły otrzymają szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu.
- Występujący zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów w tym: talerze, werbel, pałeczki, druga stopa, klawisze.
- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
- Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej dostępnej na stronie www.gitaramosina.pl. Ewentualny koszt noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
- Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne związane z Przeglądem i zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 

Organizatorzy

 

Patronat Honorowy

 
 
 
  
 Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
 
 
 
 
 
 

Sponsorzy

WSPARCIE FINANSOWE 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni Medialni

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy